Milena Rogulj

Kompromisi / iz kolekcije slojevi / layers

impregnirana tkanina

šivanje, bojenje

130 x 80 cm

Fotografija: Sanjin Kaštelan

2016.

Biti odjevni dizajner podrazumijeva primjenjivost, praktičnost, originalnost...no kada isti ulazi u umjetnički izražaj, stiže na klizak teren. Ako si pri izradi odjevnog predmeta dizajner ne opstruira potpunu umjetničku slobodu, odjevni predmet po završetku postaje svrhom samom sebi, odnosno ‘još jedan komad robe koji će visjeti u ateljeu’.

HR  — EN