Ana Vivoda

Komadići jutra

knjiga umjetnika

japanski papir

20 x 27 x 0.5 cm

2016.

Knjiga Komadići jutra kroz seriju povezanih kadrova, fotografijom se preispituju mnogostruke subjektivne relacije naspram prostornog i društvenog okruženja. Čin bilježenja tragova, čin je balansa unutarnjeg i vanjskog pogleda, upisivanja vlastitih mentalnih slika u vizure prostora i obrnuto. Transformacijom zatečenog trenutka u prostoru u osobno iskustvo, a zatim u elektroničku sliku ili trag na papiru, dodatno se zamagljuju granice između fizičkog objekta i imaginacije; stvaraju se novi virtualni prostori arhiviranih interpretacija u kojima se zrcale mentalni svjetovi autorice; snovi, memorija i imaginacija u nestabilnom, netjelesnom pokretu krajolika. Knjiga umjetnika upravo taj arhiv mnogobrojnih istovremenih sadašnjosti koje paralelno egzistiraju, nadopunjuju se, čineći jedna drugu jasnije vidljivom.

HR  — EN