Impressum

Organizacijski odbor:

Koraljka Kovač (HDLU), Mirna Rudan Lisak

(Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport

– Grada Zagreba), Nevena Tudor Perković

(Ministarstvo kulture), Ivana Bakal (predsjednica Organizacijskog odbora), Mario Aničić, Janko Belaj, Rea Boschi, Anastazija Debelli, Tatjana Grgurina Vučetić, Silva Kalčić, Goroslav Keller, Davor Klarić, Ivan Marušić Klif, Luka Petrinjak, Danijela Pičuljan i Davor Šunk.

 

Ravnateljica Salona: Ivana Bakal

Kustos i autor koncepcije: Nikola Albaneže

Ocjenjivački sud: Nikola Albaneže,

Dragan Damjanović, Višnja Slavica Gabout,

Petra Krpan, Guido Quien, Jadranko Rebec,

Jerica Ziherl.

Tajnica 52. zagrebačkog salona:

Tea Rihtar Jurić

Vizualni identitet salona: Mario Aničić

Oblikovanje likovnog postava izložbe:

Igor Hubej

Dizajner svjetla: Miljenko Bengez

Newsletter, web site salona: Nina Martinuš

Obrada grafičkog materijala:

Goran Martin Štimac

Tajništvo: Maša Štrbac, Ivana Musić,

asistentica Karla Pezelj

Asistentica ravnateljice: Patricia Počanić

PR management: Koraljka Dilić

Prijevod na engleski jezik: Graham McMaster

Obrada kataloških jedinica: Tea Rihtar Jurić

 

Izložba je financijski realizirana uz potporu

Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport

grada Zagreba, Ministarstva kulture te Gradske

skupštine grada Zagreba

Na vrh

 

 

Impressum

Organizacijski odbor:

Koraljka Kovač (HDLU), Mirna Rudan Lisak

(Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport

– Grada Zagreba), Nevena Tudor Perković

(Ministarstvo kulture), Ivana Bakal (predsjednica Organizacijskog odbora), Mario Aničić, Janko Belaj, Rea Boschi, Anastazija Debelli, Tatjana Grgurina Vučetić, Silva Kalčić, Goroslav Keller, Davor Klarić, Ivan Marušić Klif, Luka Petrinjak, Danijela Pičuljan i Davor Šunk.

 

Ravnateljica Salona: Ivana Bakal

Kustos i autor koncepcije: Nikola Albaneže

Ocjenjivački sud: Nikola Albaneže,

Dragan Damjanović, Višnja Slavica Gabout,

Petra Krpan, Guido Quien, Jadranko Rebec,

Jerica Ziherl.

Tajnica 52. zagrebačkog salona:

Tea Rihtar Jurić

Vizualni identitet salona: Mario Aničić

Oblikovanje likovnog postava izložbe:

Igor Hubej

Dizajner svjetla: Miljenko Bengez

Newsletter, web site salona: Nina Martinuš

Obrada grafičkog materijala:

Goran Martin Štimac

Tajništvo: Maša Štrbac, Ivana Musić,

asistentica Karla Pezelj

Asistentica ravnateljice: Patricia Počanić

PR management: Koraljka Dilić

Prijevod na engleski jezik: Graham McMaster

Obrada kataloških jedinica: Tea Rihtar Jurić

 

Izložba je financijski realizirana uz potporu

Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport

grada Zagreba, Ministarstva kulture te Gradske

skupštine grada Zagreba

Na vrh

 

 

Impressum

Organizacijski odbor:

Koraljka Kovač (HDLU), Mirna Rudan Lisak

(Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport

– Grada Zagreba), Nevena Tudor Perković

(Ministarstvo kulture), Ivana Bakal (predsjednica Organizacijskog odbora), Mario Aničić, Janko Belaj, Rea Boschi, Anastazija Debelli, Tatjana Grgurina Vučetić, Silva Kalčić, Goroslav Keller, Davor Klarić, Ivan Marušić Klif, Luka Petrinjak, Danijela Pičuljan i Davor Šunk.

 

Ravnateljica Salona: Ivana Bakal

Kustos i autor koncepcije: Nikola Albaneže

Ocjenjivački sud: Nikola Albaneže,

Dragan Damjanović, Višnja Slavica Gabout,

Petra Krpan, Guido Quien, Jadranko Rebec,

Jerica Ziherl.

Tajnica 52. zagrebačkog salona:

Tea Rihtar Jurić

Vizualni identitet salona: Mario Aničić

Oblikovanje likovnog postava izložbe:

Igor Hubej

Dizajner svjetla: Miljenko Bengez

Newsletter, web site salona: Nina Martinuš

Obrada grafičkog materijala:

Goran Martin Štimac

Tajništvo: Maša Štrbac, Ivana Musić,

asistentica Karla Pezelj

Asistentica ravnateljice: Patricia Počanić

PR management: Koraljka Dilić

Prijevod na engleski jezik: Graham McMaster

Obrada kataloških jedinica: Tea Rihtar Jurić

 

Izložba je financijski realizirana uz potporu

Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport

grada Zagreba, Ministarstva kulture te Gradske

skupštine grada Zagreba

Na vrh

 

 

HR  — EN

Impressum

Organizacijski odbor:

Koraljka Kovač (HDLU), Mirna Rudan Lisak

(Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport

– Grada Zagreba), Nevena Tudor Perković

(Ministarstvo kulture), Ivana Bakal (predsjednica Organizacijskog odbora), Mario Aničić, Janko Belaj, Rea Boschi, Anastazija Debelli, Tatjana Grgurina Vučetić, Silva Kalčić, Goroslav Keller, Davor Klarić, Ivan Marušić Klif, Luka Petrinjak, Danijela Pičuljan i Davor Šunk.

 

Ravnateljica Salona: Ivana Bakal

Kustos i autor koncepcije: Nikola Albaneže

Ocjenjivački sud: Nikola Albaneže,

Dragan Damjanović, Višnja Slavica Gabout,

Petra Krpan, Guido Quien, Jadranko Rebec,

Jerica Ziherl.

Tajnica 52. zagrebačkog salona:

Tea Rihtar Jurić

Vizualni identitet salona: Mario Aničić

Oblikovanje likovnog postava izložbe: Igor Hubej

Dizajner svjetla: Miljenko Bengez

Newsletter, web site salona: Nina Martinuš

Obrada grafičkog materijala:

Goran Martin Štimac

Tajništvo: Maša Štrbac, Ivana Musić,

asistentica Karla Pezelj

Asistentica ravnateljice: Patricia Počanić

PR management: Koraljka Dilić

Prijevod na engleski jezik: Graham McMaster

Obrada kataloških jedinica: Tea Rihtar Jurić

 

Izložba je financijski realizirana uz potporu

Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport

grada Zagreba, Ministarstva kulture te Gradske

skupštine grada Zagreba