Lidia Boševski

3 polupani lončići

porculan i tekstil (grupa stožastih odljeva porculana na pamučnoj podlozi)

keramika, rasvjeta

25 x 30 x 10 cm

2017.

Polupani lončići: grupa stožastih odljeva porculana na pamučnoj podlozi.

HR  — EN