Ivian Kan Mujezinović

Serija plakata Slovenskog Mladinskog gledališča

papir

offset tisak

98 x 68 cm

2015. – 2017.

Autori vizualnog identiteta i dizajna: Grupa Ee

(Ivian Kan Mujezinović, Mina Žabnikar, Damjan Ilić)

Autor fotografija: Ivian Kan Mujezinović

 

 

Serija plakata kao dio vizualnog identiteta slovenskog Mladinskog gledališča. Plakati su preispitivanje načina rada samih predstava i pokušaj prijenosa takvog načina razmišljanja u proces stvaranja vizualnog materijala uz poštivanje tipografskih konstanti koje tvore osnovu vizualnog identiteta institucije.

HR  — EN