Julijana Rodić Ozimec

profil 1

srebro, sumporna jetrenka

valjanje, piljenje, kovanje, turpijanje, šmirglanje, patiniranje, poliranje, pjeskarenje

8.4 x 4.7 cm / 5.2 x 1.2 cm

2017.

Radi se o tehničkoj igri. Da bi se dobio određeni  motiv pri izradi nakita, treba ga ispiliti iz podloge (lima). koristi se ili podloga ili ispiljeni  motiv. U ovom slučaju koristim i jedno i drugo, jer na taj način čine cjelinu. Mogu se koristiti i zajedno i odvojeno. Radi se o pokusu s motivom koji je prostorno različito određen, na dva različita načina, a opet je vidljiva istovjetnost. Načinom korištenja tehnike idem protiv konvencionalnog načina pristupa nakitu.

profil 2

srebro, sumporna jetrenka

valjanje, piljenje, kovanje, turpijanje, šmirglanje, patiniranje, patiniranje, poliranje, pjeskarenje

9 x 4.5 cm / 7.7 x 3.2 cm

2017.

HR  — EN