Zadatak Jakovlje

Prateća tematska izložba:

Revitalizacija kompleksa dvorca Jakovlje

 

“…Uz 52. zagrebački salon veže se i konkretan zadatak: osmišljavanje revitalizacije kompleksa dvorca Jakovlje; ponajprije parka čiji prostor pruža mogućnosti u širokom rasponu; od hortikulturnog uređenja do projekata kakve u ovome trenutku niti ne slutimo. Vaše su ideje prvi korak k njihovim realizacijama.”

 

Kustos i autor koncepcije: Nikola Albaneže

 

 

Obnoviti ruševni dvorac jasno je definiran zadatak kojemu su posvećene znatne društvene snage kroz djelovanje Zavoda za zaštitu spomenika pod okriljem nadležnoga ministarstva RH, no čija provedba ovisi, u pravilu, o dinamici osiguravanja financijskih sredstava. Međutim, usporedo s restauracijom i konzervacijom (često, nažalost, nakon nje) kojom se ne može trajno i zasvagda riješiti problem, postavlja se i pitanje revitalizacije, budućeg života arhitektonskoga spomenika.

Foto: Biserka Šavora

Koliko god indikativan kao primjer stanja nemalog broja hrvatskih dvoraca, kompleks baroknoga dvorca Jakovlje, ujedno je, nužno i neizbježno, i specifičan slučaj. Kao suvlasnik Jakovlja, ULUPUH je izravno zainteresiran za okončanje njegove degradacije koja dugo i predugo traje.

52. zagrebački salon posvećen primijenjenim umjetnostima i dizajnu prilika je, bez obzira koliko mala i naizgled nezamjetna, da se ukaže ne samo na aktualnu situaciju, nego i da se ponude moguća rješenja koja se već i zbog karaktera udruge moraju usredotočiti na inkluzivnost, a nipošto ne na bilo kakvu sadržajnu i funkcionalnu ekskluzivnost. Kompleks dvorca Jakovlje nužno je posvojiti; od njegovih malobrojnih stvarnih te velikoga broja potencijalnih korisnika treba doći inicijativa i želja za osuvremenjivanjem te kulturne baštine, pri čemu se svakako mora uvažiti i činjenica da se u perivoju dvorca nalaze skulptorska svjedočanstva svojedobnih saziva kiparske kolonije - Međunarodni park skulptura.

 

Premda su arhitekti i pejzažni arhitekti, po prirodi stvari o kojoj je riječ, prvi pozvani da ponude svoje solucije, pozivamo sve da svoja razmišljanja i ideje na zadanu temu predstave na tematskoj izložbi 52. zagrebačkog salona.

Nacrt: Biserka Šavora, d.i.a., krajobrazni arhitekt, svibanj, 2013.

Osnovne podatke o dvorcu Jakovlje možete saznati na e-adresi: http://ulupuh.wixsite.com/jakovlje

 

Radove je moguće prijaviti putem online Prijavnice s priloženom odgovarajućom dokumentacijom (specifikacije su navedene u prijavnici). http://52zagrebackisalon.com/index.html

 

Po selekciji, u sklopu 52. zagrebačkog salona – primjenjene umjetnosti i dizajn, izložba Zadatak Jakovlje će se održati u prostoru Galerije ULUPUH, Tkalčićeva 14, Zagreb.

 

 

Korisni linkovi

 

Jakaša Borić, Viki. Dvorac u Jakovlju – povijest gradnje i buduća obnova. Izvorni znanstveni članak. // Portal: godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda, No.3, prosinac 2012., str 29-41.

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=156753

 

Područja posebnih uvjeta korištenja – prostorni plan Općine Jakovlje

http://www.jakovlje.hr/uredi/documents/Prostorni_plan_2010/3.A.Podrucja_posebnih_uvjeta_koristenja.pdf

Područja posebnih ograničenja u korištenju – prostorni plan Općine Jakovlje

http://www.jakovlje.hr/uredi/documents/Prostorni_plan_2010/3.B.Podrucja_posebnih_ogranicenja_u_koristenju.pdf

Primjena posebnih mjera uređenja i zaštite

– prostorni plan Općine Jakovlje

http://www.jakovlje.hr/uredi/documents/Prostorni_plan_2010/3.C.Primjena_posebnih_mjera_uredenja_i_zastite.pdf

 

Linkovi preuzeti sa službenih stranica Općine Jakovlje, pristup 09.08.2017. http://www.jakovlje.hr/?page=prostorni-plan

Na vrh

 

 

Zadatak Jakovlje

Prateća tematska izložba:

Revitalizacija kompleksa dvorca Jakovlje

 

“…Uz 52. zagrebački salon veže se i konkretan zadatak: osmišljavanje revitalizacije kompleksa dvorca Jakovlje; ponajprije parka čiji prostor pruža mogućnosti u širokom rasponu; od hortikulturnog uređenja do projekata kakve u ovome trenutku niti ne slutimo. Vaše su ideje prvi korak k njihovim realizacijama.”

 

Kustos i autor koncepcije: Nikola Albaneže

 

 

Obnoviti ruševni dvorac jasno je definiran zadatak kojemu su posvećene znatne društvene snage kroz djelovanje Zavoda za zaštitu spomenika pod okriljem nadležnoga ministarstva RH, no čija provedba ovisi, u pravilu, o dinamici osiguravanja financijskih sredstava. Međutim, usporedo s restauracijom i konzervacijom (često, nažalost, nakon nje) kojom se ne može trajno i zasvagda riješiti problem, postavlja se i pitanje revitalizacije, budućeg života arhitektonskoga spomenika.

Foto: Biserka Šavora

Koliko god indikativan kao primjer stanja nemalog broja hrvatskih dvoraca, kompleks baroknoga dvorca Jakovlje, ujedno je, nužno i neizbježno, i specifičan slučaj. Kao suvlasnik Jakovlja, ULUPUH je izravno zainteresiran za okončanje njegove degradacije koja dugo i predugo traje.

52. zagrebački salon posvećen primijenjenim umjetnostima i dizajnu prilika je, bez obzira koliko mala i naizgled nezamjetna, da se ukaže ne samo na aktualnu situaciju, nego i da se ponude moguća rješenja koja se već i zbog karaktera udruge moraju usredotočiti na inkluzivnost, a nipošto ne na bilo kakvu sadržajnu i funkcionalnu ekskluzivnost. Kompleks dvorca Jakovlje nužno je posvojiti; od njegovih malobrojnih stvarnih te velikoga broja potencijalnih korisnika treba doći inicijativa i želja za osuvremenjivanjem te kulturne baštine, pri čemu se svakako mora uvažiti i činjenica da se u perivoju dvorca nalaze skulptorska svjedočanstva svojedobnih saziva kiparske kolonije - Međunarodni park skulptura.

 

Premda su arhitekti i pejzažni arhitekti, po prirodi stvari o kojoj je riječ, prvi pozvani da ponude svoje solucije, pozivamo sve da svoja razmišljanja i ideje na zadanu temu predstave na tematskoj izložbi 52. zagrebačkog salona.

Nacrt: Biserka Šavora, d.i.a., krajobrazni arhitekt, svibanj, 2013.

Osnovne podatke o dvorcu Jakovlje možete saznati na e-adresi: http://ulupuh.wixsite.com/jakovlje

 

Radove je moguće prijaviti putem online Prijavnice s priloženom odgovarajućom dokumentacijom (specifikacije su navedene u prijavnici). http://52zagrebackisalon.com/index.html

 

Po selekciji, u sklopu 52. zagrebačkog salona – primjenjene umjetnosti i dizajn, izložba Zadatak Jakovlje će se održati u prostoru Galerije ULUPUH, Tkalčićeva 14, Zagreb.

 

 

Korisni linkovi

 

Jakaša Borić, Viki. Dvorac u Jakovlju – povijest gradnje i buduća obnova. Izvorni znanstveni članak. // Portal: godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda, No.3, prosinac 2012., str 29-41.

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=156753

 

Područja posebnih uvjeta korištenja – prostorni plan Općine Jakovlje

http://www.jakovlje.hr/uredi/documents/Prostorni_plan_2010/3.A.Podrucja_posebnih_uvjeta_koristenja.pdf

Područja posebnih ograničenja u korištenju – prostorni plan Općine Jakovlje

http://www.jakovlje.hr/uredi/documents/Prostorni_plan_2010/3.B.Podrucja_posebnih_ogranicenja_u_koristenju.pdf

Primjena posebnih mjera uređenja i zaštite

– prostorni plan Općine Jakovlje

http://www.jakovlje.hr/uredi/documents/Prostorni_plan_2010/3.C.Primjena_posebnih_mjera_uredenja_i_zastite.pdf

 

Linkovi preuzeti sa službenih stranica Općine Jakovlje, pristup 09.08.2017. http://www.jakovlje.hr/?page=prostorni-plan

 

 

Na vrh

 

 

Zadatak Jakovlje

Prateća tematska izložba:

Revitalizacija kompleksa dvorca Jakovlje

 

“…Uz 52. zagrebački salon veže se i konkretan zadatak: osmišljavanje revitalizacije kompleksa dvorca Jakovlje; ponajprije parka čiji prostor pruža mogućnosti u širokom rasponu; od hortikulturnog uređenja do projekata kakve u ovome trenutku niti ne slutimo. Vaše su ideje prvi korak k njihovim realizacijama.”

 

Kustos i autor koncepcije: Nikola Albaneže

 

 

Obnoviti ruševni dvorac jasno je definiran zadatak kojemu su posvećene znatne društvene snage kroz djelovanje Zavoda za zaštitu spomenika pod okriljem nadležnoga ministarstva RH, no čija provedba ovisi, u pravilu, o dinamici osiguravanja financijskih sredstava. Međutim, usporedo s restauracijom i konzervacijom (često, nažalost, nakon nje) kojom se ne može trajno i zasvagda riješiti problem, postavlja se i pitanje revitalizacije, budućeg života arhitektonskoga spomenika.

Foto: Biserka Šavora

Koliko god indikativan kao primjer stanja nemalog broja hrvatskih dvoraca, kompleks baroknoga dvorca Jakovlje, ujedno je, nužno i neizbježno, i specifičan slučaj. Kao suvlasnik Jakovlja, ULUPUH je izravno zainteresiran za okončanje njegove degradacije koja dugo i predugo traje.

52. zagrebački salon posvećen primijenjenim umjetnostima i dizajnu prilika je, bez obzira koliko mala i naizgled nezamjetna, da se ukaže ne samo na aktualnu situaciju, nego i da se ponude moguća rješenja koja se već i zbog karaktera udruge moraju usredotočiti na inkluzivnost, a nipošto ne na bilo kakvu sadržajnu i funkcionalnu ekskluzivnost. Kompleks dvorca Jakovlje nužno je posvojiti; od njegovih malobrojnih stvarnih te velikoga broja potencijalnih korisnika treba doći inicijativa i želja za osuvremenjivanjem te kulturne baštine, pri čemu se svakako mora uvažiti i činjenica da se u perivoju dvorca nalaze skulptorska svjedočanstva svojedobnih saziva kiparske kolonije - Međunarodni park skulptura.

 

Premda su arhitekti i pejzažni arhitekti, po prirodi stvari o kojoj je riječ, prvi pozvani da ponude svoje solucije, pozivamo sve da svoja razmišljanja i ideje na zadanu temu predstave na tematskoj izložbi 52. zagrebačkog salona.

Nacrt: Biserka Šavora, d.i.a., krajobrazni arhitekt, svibanj, 2013.

Osnovne podatke o dvorcu Jakovlje možete saznati na e-adresi: http://ulupuh.wixsite.com/jakovlje

 

Radove je moguće prijaviti putem online Prijavnice s priloženom odgovarajućom dokumentacijom (specifikacije su navedene u prijavnici). http://52zagrebackisalon.com/index.html

 

Po selekciji, u sklopu 52. zagrebačkog salona – primjenjene umjetnosti i dizajn, izložba Zadatak Jakovlje će se održati u prostoru Galerije ULUPUH, Tkalčićeva 14, Zagreb.

 

 

Korisni linkovi

 

Jakaša Borić, Viki. Dvorac u Jakovlju – povijest gradnje i buduća obnova. Izvorni znanstveni članak. // Portal: godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda, No.3, prosinac 2012., str 29-41.

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=156753

 

Područja posebnih uvjeta korištenja – prostorni plan Općine Jakovlje

http://www.jakovlje.hr/uredi/documents/Prostorni_plan_2010/3.A.Podrucja_posebnih_uvjeta_koristenja.pdf

Područja posebnih ograničenja u korištenju – prostorni plan Općine Jakovlje

http://www.jakovlje.hr/uredi/documents/Prostorni_plan_2010/3.B.Podrucja_posebnih_ogranicenja_u_koristenju.pdf

Primjena posebnih mjera uređenja i zaštite

– prostorni plan Općine Jakovlje

http://www.jakovlje.hr/uredi/documents/Prostorni_plan_2010/3.C.Primjena_posebnih_mjera_uredenja_i_zastite.pdf

 

Linkovi preuzeti sa službenih stranica Općine Jakovlje, pristup 09.08.2017. http://www.jakovlje.hr/?page=prostorni-plan

Na vrh

 

 

HR  — EN

Zadatak Jakovlje

Prateća tematska izložba:

Revitalizacija kompleksa dvorca Jakovlje

 

“…Uz 52. zagrebački salon veže se i konkretan zadatak: osmišljavanje revitalizacije kompleksa dvorca Jakovlje; ponajprije parka čiji prostor pruža mogućnosti u širokom rasponu; od hortikulturnog uređenja do projekata kakve u ovome trenutku niti ne slutimo. Vaše su ideje prvi korak k njihovim realizacijama.”

 

Kustos i autor koncepcije: Nikola Albaneže

 

 

Obnoviti ruševni dvorac jasno je definiran zadatak kojemu su posvećene znatne društvene snage kroz djelovanje Zavoda za zaštitu spomenika pod okriljem nadležnoga ministarstva RH, no čija provedba ovisi, u pravilu, o dinamici osiguravanja financijskih sredstava. Međutim, usporedo s restauracijom i konzervacijom (često, nažalost, nakon nje) kojom se ne može trajno i zasvagda riješiti problem, postavlja se i pitanje revitalizacije, budućeg života arhitektonskoga spomenika.

Foto: Biserka Šavora

Koliko god indikativan kao primjer stanja nemalog broja hrvatskih dvoraca, kompleks baroknoga dvorca Jakovlje, ujedno je, nužno i neizbježno, i specifičan slučaj. Kao suvlasnik Jakovlja, ULUPUH je izravno zainteresiran za okončanje njegove degradacije koja dugo i predugo traje.

52. zagrebački salon posvećen primijenjenim umjetnostima i dizajnu prilika je, bez obzira koliko mala i naizgled nezamjetna, da se ukaže ne samo na aktualnu situaciju, nego i da se ponude moguća rješenja koja se već i zbog karaktera udruge moraju usredotočiti na inkluzivnost, a nipošto ne na bilo kakvu sadržajnu i funkcionalnu ekskluzivnost. Kompleks dvorca Jakovlje nužno je posvojiti; od njegovih malobrojnih stvarnih te velikoga broja potencijalnih korisnika treba doći inicijativa i želja za osuvremenjivanjem te kulturne baštine, pri čemu se svakako mora uvažiti i činjenica da se u perivoju dvorca nalaze skulptorska svjedočanstva svojedobnih saziva kiparske kolonije - Međunarodni park skulptura.

 

Premda su arhitekti i pejzažni arhitekti, po prirodi stvari o kojoj je riječ, prvi pozvani da ponude svoje solucije, pozivamo sve da svoja razmišljanja i ideje na zadanu temu predstave na tematskoj izložbi 52. zagrebačkog salona.

Nacrt: Biserka Šavora, d.i.a., krajobrazni arhitekt, svibanj, 2013.

Osnovne podatke o dvorcu Jakovlje možete saznati na e-adresi: http://ulupuh.wixsite.com/jakovlje

 

Radove je moguće prijaviti putem online Prijavnice s priloženom odgovarajućom dokumentacijom (specifikacije su navedene u prijavnici). http://52zagrebackisalon.com/index.html

 

Po selekciji, u sklopu 52. zagrebačkog salona – primjenjene umjetnosti i dizajn, izložba Zadatak Jakovlje će se održati u prostoru Galerije ULUPUH, Tkalčićeva 14, Zagreb.

 

 

Korisni linkovi

 

Jakaša Borić, Viki. Dvorac u Jakovlju – povijest gradnje i buduća obnova. Izvorni znanstveni članak. // Portal: godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda, No.3, prosinac 2012., str 29-41.

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=156753

 

Područja posebnih uvjeta korištenja – prostorni plan Općine Jakovlje

http://www.jakovlje.hr/uredi/documents/Prostorni_plan_2010/3.A.Podrucja_posebnih_uvjeta_koristenja.pdf

Područja posebnih ograničenja u korištenju – prostorni plan Općine Jakovlje

http://www.jakovlje.hr/uredi/documents/Prostorni_plan_2010/3.B.Podrucja_posebnih_ogranicenja_u_koristenju.pdf

Primjena posebnih mjera uređenja i zaštite

– prostorni plan Općine Jakovlje

http://www.jakovlje.hr/uredi/documents/Prostorni_plan_2010/3.C.Primjena_posebnih_mjera_uredenja_i_zastite.pdf

 

Linkovi preuzeti sa službenih stranica Općine Jakovlje, pristup 09.08.2017. http://www.jakovlje.hr/?page=prostorni-plan

Na vrh