Janez Vlachy

Grad noč 2

fotografija na FUJI 100 Provia film:

ARCHIVAL JET PRINT

velikoformatna kamera:

Aparat WISTA FIELD 4X5”

70 x 50 cm

Putovanje gradom noću.

HR  — EN