Hamo Čavrk

Carta Incognita – Lux

pleksiglas, led-diode

80 x 100 x 96 cm

Fotografije: Goran Vranić

2017.

U odnosu na sliku kao dvodimenzionalni predmet, specifično je svojstvo objekata neprekinuti kontinuum njihova sagledavanja sa svakim pomakom promatrača. U slučaju objekata iz opusa Carta incognita Hame Čavrka – tih svojevrsnih “maketa prostora” - to je svojstvo još i više istaknuto upravo zbog transparentnosti podloga na kojima se odvija drama stvaranja. Takva neprestana tvorba novih vizura atraktivna je simulacija .

HR  — EN